Tesugen

Se till att ha två buffertar för oförutsedda utgifter

Margaretha Levander i nättidningen Placera Nu:

Ekonomiska rådgivare har alltid betonat vikten av att hushållen bör ha en buffert för oförutsedda utgifter. Förslagen i budgetpropositionen gör att är dags att tänka i termer av två buffertar, en kort och en lång. Den korta ska snabbt kunna omsättas i kontanta pengar för att köpa en ny diskmaskin eller fixa den trasiga värmepannan. Då kan korta räntefonder utan uttagsavgifter vara ett bra tips.

Men även om arbetslöshet inte är något som är planerat är det sällan, i varje fall inte i Sverige, något som kommer som en total överraskning från en dag till nästa. Det innebär att buffert nummer två kan ha en placeringshorisont på åtminstone ett par år, vilket möjliggör en högre risk och i slutändan, förhoppningsvis, en större buffert. En mix av räntefonder och breda aktiefonder kan vara en bra rekommendation.

The above was posted to my personal weblog on October 30, 2006. My name is Peter Lindberg and I am a thirtysomething software developer and dad living in Stockholm, Sweden. Here, you’ll find posts in English and Swedish about whatever happens to interest me for the moment.

Posted around the same time:

The seven most recent posts:

  1. Tesugen Replaced (October 7)
  2. My Year of MacBook Troubles (May 16)
  3. Tesugen Turns Five (March 21)
  4. Gustaf Nordenskiöld om keramik kontra kläddesign (December 10, 2006)
  5. Se till att ha två buffertar för oförutsedda utgifter (October 30, 2006)
  6. Bra tips för den som vill börja fondspara (October 7, 2006)
  7. Light-Hearted Parenting Tips (September 16, 2006)
Bloggtoppen.se