Tesugen

Designprocessen och mjukvarusystem

För några veckor sedan besökte jag en utställning på Arkitekturmuseet med modeller och skisser från arkitekt- och designfirman Claesson Koivisto Rune. Modellerna och skisserna var från arbeten med möbler, tvålflaskor, butiksinredningar, utställningspaviljonger, hus, osv.

Den av modellerna som jag minns bäst var en synbarligen färdig stol, men där tyget var fullt med anteckningar om justeringar, och som hade tejpbitar på benen med liknande anteckningar.

Jag tycker det är intressant att en så färdig prototyp görs, att det fortfarande finns modifieringar och förbättringar att upptäcka, att det är värt i ett så sent skede att göra en så påkostad prototyp. Jag hade ju inte tänkt på det innan, men någontstans trodde jag nog att den utgiften inte skulle uppvägas av vad man skulle kunna upptäcka.

Det fanns i övrigt modeller i wellpapp, vilket jag uppfattar som ‘skisser i 3D’, att man tar ett väldigt billigt material för att få en grov känsla för hur formen skulle kunna bli. Där är investeringen låg, både i material och tid att göra modellen (bara wellpapp och tejp, ganska snabbt ihopsatt), så jag upplever det som en ganska dramatisk upptäcktsutdelning per investerad krona.

Sammantaget fanns skisser och modeller i hela spektrat: från blyertskludd till den nära nog färdiga stolen.

Jag har läst ett par artiklar som argumenterar för att ‘källkoden är den huvudsakliga designen’.1 I en diskussion kring dessa artiklar använde någon begreppet ‘visuell modellering’ om att använda UML-diagram för att designa delar av ett system.

Jag funderade över detta: visuell modellering. Vad är då källkod? Är inte den visuell? Är den mental/’intellektuell’? Dvs. måste den läsas och ‘studeras’ i minnet? Var i spektrat ligger ett UML-diagram? Vad är investeringen och vilken utdelning ger den i form av upptäckter och bedömningar inför beslut om designen?

Möbeldesignern kan utforska olika aspekter i snabba skisser, snabba och skitiga wellpappmodeller och alltmer påkostade modeller och prototyper. Men hur ser de möjligheterna ut för den som designar ett system?

1 Jack Reeves publicerade 1992 en artikel i C++ Journal med titeln ’What is software design?’ (via Tobias Fors) vilken han tidigare i år följde upp med en ny artikel. Dessa båda artiklar publicerades av tidskriften developer.*: ‘Code as Design: Three Essays by Jack W. Reeves’.

The above was posted to my personal weblog on August 22, 2005. My name is Peter Lindberg and I am a thirtysomething software developer and dad living in Stockholm, Sweden. Here, you’ll find posts in English and Swedish about whatever happens to interest me for the moment.

Tags:

Related posts:

Posted around the same time:

The seven most recent posts:

  1. Tesugen Replaced (October 7)
  2. My Year of MacBook Troubles (May 16)
  3. Tesugen Turns Five (March 21)
  4. Gustaf Nordenskiöld om keramik kontra kläddesign (December 10, 2006)
  5. Se till att ha två buffertar för oförutsedda utgifter (October 30, 2006)
  6. Bra tips för den som vill börja fondspara (October 7, 2006)
  7. Light-Hearted Parenting Tips (September 16, 2006)
Bloggtoppen.se