Tesugen

Telia Homerun: nya erfarenheter och kritik av prispolicy

I början av sommaren skrev jag om mina dåliga erfarenheter av Telia Homerun efter att ha köpt ett 24-timmarskort på ett kafé. Nätanslutningen gick då konstant ned och krävde ständigt att jag skulle logga in och aktivera abonnemanget.

Produktchefen för Telia Homerun, Carlo Cassisa, kontaktade mig och meddelade att de försökt spåra felet. Han redogjorde för olika teorier och sa att de även skulle besöka kafét för att se om det skedde någon sorts frekvenskollision. Vidare fick jag tre nya kort som plåster på såren.

Denna vecka har jag spenderat mycket tid på olika kaféer för att skriva på en rapport. Varje dag utom tisdagen har jag använt Homerun och jag har inte haft några som helst problem. Då har jag utnyttjat det på två olika Wayne’s Coffee – det på Götgatan och det på Odengatan.

Det enda jag har problem med är deras prispolicy. 120 kronor för ett 24-timmarskort kan väl vara acceptabelt vid enstaka tillfällen, men eftersom jag nu i några veckor ska vara tjänstledig för att försöka utveckla mitt skrivande så övervägde jag att teckna ett abonnemang för en månad. Men då har jag två val: antingen basabonnemanget eller flat rate-abonnemanget.

Först flat rate-abonnemanget. Detta kostar 1.869 kronor per månad. För att detta abonnemang ska löna sig krävs att jag använder tjänsten mer än 15 dagar per månad, i annat fall blir det billigare att köpa 24-timmarskort.

Låt säga att jag i stället tecknat basabonnemanget vid denna veckas början. Då skulle jag ha betalat 250 kronor i inträdesavgift samt 188 kronor i månadsavgift. Därtill kommer trafikavgift på 3 kronor per minut. Jag har kanske spenderat fem timmar per dag, alltså 20 timmar under denna vecka. Totalt 4.038 kronor och alltså inte något alternativ.

Jag undrar vem basabonnemanget är riktat till. Om vi bortser från inträdesavgiften, vilken man slipper om man tecknar ett 12-månadersabonnemang. Då krävs att man inte använder tjänsten mer än 9,5 timmar per månad för att det ska löna sig jämfört med flat rate-abonnemanget. Det verkar vara riktat till någon som då och då under månaden fäller upp sin laptop och kollar mail. Då kan man väl lika gärna köra över GPRS?

Det saknas ett abonnemang för de som liksom mig definitivt skulle köra mer än nio timmar på en månad, men inte skulle betala över 1.800 kronor per månad för möjligheten att använda tjänsten. Och att betala 120 kronor för att under någon timme en förmiddag använda tjänsten tycker jag är hutlöst.

[pp]

The above was posted to my personal weblog on August 28, 2004. My name is Peter Lindberg and I am a thirtysomething software developer and dad living in Stockholm, Sweden. Here, you’ll find posts in English and Swedish about whatever happens to interest me for the moment.

Posted around the same time:

The seven most recent posts:

  1. Tesugen Replaced (October 7)
  2. My Year of MacBook Troubles (May 16)
  3. Tesugen Turns Five (March 21)
  4. Gustaf Nordenskiöld om keramik kontra kläddesign (December 10, 2006)
  5. Se till att ha två buffertar för oförutsedda utgifter (October 30, 2006)
  6. Bra tips för den som vill börja fondspara (October 7, 2006)
  7. Light-Hearted Parenting Tips (September 16, 2006)
Bloggtoppen.se