Tesugen

Michael Schrage om innovation

I onsdagens Computer Sweden fanns två artiklar av Anders Lotsson om innovationsforskaren Michael Schrage som nyligen besökt Stockholm. Han betonade vikten av experiment och prototyper. För att lyckas bör man göra en stor mängd olika prototyper och se det som att man skapar en “marknadsplats” där användarna är köparna och där fri konkurrens råder.

Jag gillar att han ser programutveckling som något innovativt. Han påpekar att samma regler gäller här som för annan innovation. Åven här talar han om prototyper och i sammanhanget nämns extremprogrammering (XP), men det framgår inte riktigt om det är han eller Lotsson som gör kopplingen.

Jag gillar också distinktionen mellan “normativ” och positiv design>

En normativ design förutsätter att alla läser instruktionsboken och följer den. Ett typexempel är affärssystemen från SAP som inte fungerar om man inte följer anvisningarna exakt. En positiv design utgår från hur användarna faktiskt beter sig och rättar sig efter det.

Schrage säger att kunden ibland vill ha en normativ design. “Så är det i större företag där an vill ha ett enhetligt beteende.”

Schrage har bl.a. skrivit böckerna Serious Play: Now the World’s Best Companies Simulate to Innovate och No More Teams!: Mastering the Dynamics of Creative Collaboration.

The above was posted to my personal weblog on June 11, 2004. My name is Peter Lindberg and I am a thirtysomething software developer and dad living in Stockholm, Sweden. Here, you’ll find posts in English and Swedish about whatever happens to interest me for the moment.

Tags:

Related posts:

Posted around the same time:

The seven most recent posts:

  1. Tesugen Replaced (October 7)
  2. My Year of MacBook Troubles (May 16)
  3. Tesugen Turns Five (March 21)
  4. Gustaf Nordenskiöld om keramik kontra kläddesign (December 10, 2006)
  5. Se till att ha två buffertar för oförutsedda utgifter (October 30, 2006)
  6. Bra tips för den som vill börja fondspara (October 7, 2006)
  7. Light-Hearted Parenting Tips (September 16, 2006)
Bloggtoppen.se