Tesugen

NE om dekonstruktion

Ur Nationalencyklopedin:

dekonstruktion, litteraturteoretisk term, aktuell sedan 1970-talet, främst genom Jacques Derrida. Dekonstruktion kan som metod sägas utgå från strukturalismen. Men i stället för att räkna med en självskriven grundläggande enhet i det litterära verket, dess språk och tematik, tar dekonstruktionen fasta på eventuella “sprickor” i strukturen. Det gäller att avtäcka motsägelser mellan vad som synes vara författarens intention och vad texten faktiskt säger.

Det finns en riktning inom arkitekturen som kallas dekonstruktivism, till vilken arkitekter som bl.a. Frank Gehry och Rem Koolhaas räknas. NE skriver att den kännetecknas av “bl.a. överlagringar av enkla geometriska former i komplexa mönster, ett slags upplöst och splittrad modernism.”

The above was posted to my personal weblog on December 11, 2003. My name is Peter Lindberg and I am a thirtysomething software developer and dad living in Stockholm, Sweden. Here, you’ll find posts in English and Swedish about whatever happens to interest me for the moment.

Tags:

Related posts:

Posted around the same time:

The seven most recent posts:

  1. Tesugen Replaced (October 7)
  2. My Year of MacBook Troubles (May 16)
  3. Tesugen Turns Five (March 21)
  4. Gustaf Nordenskiöld om keramik kontra kläddesign (December 10, 2006)
  5. Se till att ha två buffertar för oförutsedda utgifter (October 30, 2006)
  6. Bra tips för den som vill börja fondspara (October 7, 2006)
  7. Light-Hearted Parenting Tips (September 16, 2006)
Bloggtoppen.se