Tesugen

Svåröversättbara sidoanteckningar från min dag på biblioteket: I antologin Genreteori talades det om det “diakrona och det synkrona”. Jag har aldrig hört talas om “det diakrona” och jag är inte helt klar över vad synkront avser i detta sammanhang, men jag kom att tänka på kvantfysik.

Anledningen till detta var att det stod att det diakrona och det synkrona inte kan särskiljas. Det ena kan bara beskrivas utifrån det andra, eller något sånt, och det jag läste fick mig att tänka på hur ljus antingen kan betraktas som en partikel eller som en vågrörelse, men inte som båda samtidigt.

Sedan nämndes strukturalism i sambandet genrer, och i en av essäerna i antologin nämndes Férdinand de Sassure, semiotikens fader. Talet om att genrer är mer än bara kategorier knöt an till George Lakoff. Så semiotik och lingvistik verkar hänga ihop en hel del med det jag är intresserad av.

Boken av Jurij Lotman jag nämner heter i svensk översättning Filmens semiotik och filmestetiska frågor. Det är en nätt bok och verkar lättläst i betydelsen välskriven. (När jag sökte på hans namn hittade jag en bok med titeln Den poetiska texten som kanske är värd att kolla upp om jag gillar denna.)

Essän av Jacques Derrida heter “Genrens lag” och publicerades 1980 i något som kallades Kris (någon som vet vad det är? en tidskrift?).

The above was posted to my personal weblog on August 29, 2003. My name is Peter Lindberg and I am a thirtysomething software developer and dad living in Stockholm, Sweden. Here, you’ll find posts in English and Swedish about whatever happens to interest me for the moment.

Tags:

Related posts:

Posted around the same time:

The seven most recent posts:

  1. Tesugen Replaced (October 7)
  2. My Year of MacBook Troubles (May 16)
  3. Tesugen Turns Five (March 21)
  4. Gustaf Nordenskiöld om keramik kontra kläddesign (December 10, 2006)
  5. Se till att ha två buffertar för oförutsedda utgifter (October 30, 2006)
  6. Bra tips för den som vill börja fondspara (October 7, 2006)
  7. Light-Hearted Parenting Tips (September 16, 2006)
Bloggtoppen.se